IZDVAJAMO
NOVOSTI
Danas je delegacija predvođena ministrom Ministarstva za obrazovanje mlade, nauku, kulturu i sport BPK-a Armanom Bešlijom, uručila Kantonalnoj bolnici Goražde i Domu zdravlja „ Isak Samokovija“ po 25 komada vizira....
Datum: 26.11.2020.
Nakon davanja saglasnosti Vlade BPK Goražde, novi  Kolektivni ugovor za oblast srednjeg obrazovanja u  BPK Goražde sa predsjednikom  Sindikata srednjeg obrazovanja Eldinom Isanovićem , potpisao je danas ministar za...
Datum: 13.11.2020.
  Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Bosansko-podrinjskog kantonaGoražde usvojilo je Program usavršavanja odraslih za zanimanje Prerađivač plastičnih masa. Zahvaljujući usvajanju ovog programa osobe sa završenom srednjom školom...
Datum: 12.11.2020.
Pratite stranicu ministarstva za obrazovanje na facebooku
Gledajte nas na youtube kanalu
Kalendar dešavanja