09.06.2020.
K O N K U R S za upis učenika u prvi razred srednjih škola sa područja Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za školsku 2020/21. godinu
04.06.2020.
Brošura “Srednje stručno obrazovanje – put do uspjeha_”
30.04.2020.
PRIJAVA ZA UPIS
30.04.2020.
Obavještenje za roditelje budućih prvačića
16.04.2020.
J A V N I P O Z I V za finansiranje zdravstvenog osiguranja učenika i studenata, te za podsticanje i promovisanje takmičarskog duha kod učenika
13.03.2020.
OBAVJEŠTENJE STUDENTIMA KOJIMA JE ODOBRENA STUDENTSKA STIPENDIJA 2019-20.
13.03.2020.
K O NA Č N A  L I S T A  ZA  DODJELU STUDENTSKIH STIPENDIJA REDOVNIM STUDENTIMA I I II CIKLUSA STUDIJA ZA STUDIJSKU 2019/20 GODINU
Kontakt

1. slavne višegradske brigade 2a, 73 000 Goražde
Bosna i Hercegovina
Tel. +387 38 224 259
Fax:+387 38 220 934
e-mail: obrazovanje@bpkg.gov.ba

MINISTAR

ARMAN BEŠLIJA. ministar
Tel. +387 38 224 259
Fax:+387 38 220 934;
e-mail: obrazovanje@bpkg.gov.ba, arman.beslija@bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2021. BPK Goražde.